Obchodné podmienky

Predávajúci:


Domisoft s.r.o.
Vék 40
947 01 Hurbanoo
IČO:
46 178 767
DIČ: 2023276937
spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Nitra
odd.: Sro, vložka číslo: 29029/N.

Kontakt:

manager@domisoft.sk
0948/ 22 65 99

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.didakt.sk .
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
Dodacie podmienky
Dodacia lehota tovaru je 2 až 10 dní. Tovar je expedovaný (t. j. odovzdaný na pošte) do 10 pracovných dní od objednania na adresu uvedenú kupujúcim. Zásoby ponúkaného tovaru aktualizujeme on-line, napriek tomu sa však môže stať, že objednaný tovar bude momentálne nedostupný. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho informovať a ponúkne mu alternatívne riešenie.

Ceny a platby

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, nepripočítava sa k nim DPH.
Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie na manager@domisoft.sk .
V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list.

Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:

a)  Kupujúci má v prípade objednávky tovaru, ktorý je v čase odoslania objednávky dostupný na sklade alebo je už objednaný na sklad, právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a storno poplatku kedykoľvek do momentu potvrdenia objednávky, vo výnimočnom prípade až do odoslania tovaru predávajúcim. Tovar je na sklade alebo už je objednaný pokiaľ nie je uvedené inak.

b) Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, faxom alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.

c) V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu. Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

Zo strany predávajúceho:

a) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena – v tomto prípade bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup.

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie ani údaje o vašich nákupoch.

 

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.